Dzisiaj jest: 20.6.2024, imieniny: Bogny, Rafaeli, Rafała

Regulamin reklam tekstowych

1. Box tekstowy umieszczony jest na stronie głównej i podstronach serwisu Firmy Polski


2. Tytuł linka nie może przekroczyć 30 znaków, treść linka 100 znaków, adres strony 150 znaków.


3. Reklama ma formę ustaloną przez serwis Firmy Polski i nie może zawierać kodu HTML


4. Zabrania się dodawania linków do stron niezgodnych z polskim i międzynarodowym prawem, nie mogą zawierać treści o charakterze erotycznym, nawołujących do nienawiści rasowej, urażających czyjekolwiek uczucia i przekonania religijne, wulgarnych, nieetycznych i obraźliwych.


5. Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia reklam niezgodnych z regulaminem linków tekstowych bez zwrotu opłaty za nią.

PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Katalogu zgodnie z zasadami Regulaminu.
2. Użytkownik zobowiązany jest do nie działania na niekorzyść innych Użytkowników oraz do nie podejmowania jakichkolwiek działań zaburzających lub mogących zaburzyć funkcjonowanie Katalogu.
3. Użytkownik zobowiązany jest do nie dodawania do Katalogu treści bezprawnych, w tym stron zawierających treści których publikowanie, udostępnianie lub rozpowszechnianie jest niezgodne z obowiązującym prawem lub normami społecznymi, w szczególności: stron, grafik, tekstów, nagrań audio i wideo itp. materiałów zawierających treści pornograficzne, materiałów propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz publikacji wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu, materiałów;
4. Użytkownik może zażądać usunięcia dodanej przez siebie do Katalogu strony WWW.
W tym celu Użytkownik musi wykazać, iż posiada stosowne uprawnienia do danej strony WWW (jej domeny).

PRAWA I OBOWIĄZKI FIRMYPOLSKI.PL
1. Firmypolski.pl dołoży wszelkich starań, aby usługa była świadczona w sposób stały nieprzerwany i na najwyższym poziomie. Firmypolski.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody Użytkownika powstałe na skutek realizacji usługi w przypadku gdy szkody te nie są zawinione przez Firmypolski.pl.
2. Firmypolski.pl nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za:
a. informacje oraz materiały pobrane przez Użytkownika z sieci Internet, ani za skutki ich wykorzystania;
b. skutki wynikłe z zaprzestania świadczenia Usługi zgodnie z prawem lub zgodnie z niniejszym Regulaminem;
c. sposób, w jaki inni Użytkownicy korzystają z usług, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki; zapis niniejszy nie dotyczy sytuacji zawinionych przez Firmypolski.pl
3. Firmypolski.pl ma prawo do zlikwidowania Katalogu w każdym momencie.
4. Firmypolski.pl podejmuje samodzielną decyzję w sprawie dodanie lub nie danej strony do Katalogu; dotyczy to także strony zgłoszonej do Katalogu przez Użytkownika. Wszelkie sformułowania dotyczące dodawania strony przez Użytkownika użyte w niniejszym Regulaminie należy rozumieć jako propozycję dodania strony do Katalogu przez Użytkownika.
Ogólne zasady dodawania stron do Katalogu przez Firmypolski.pl (zasady poniższe nie są wiążące dla Firmypolski.pl):
Nie będą dodawane strony:
•    *niedokończone (w budowie: serwisy ogłoszeniowe z małą ilością ogłoszeń; fora dyskusyjne skupiające kilku użytkowników),
•    *bez istotnej treści (np. tytuł i parę linków; katalogi stron WWW; strony, których głównym celem jest pomoc w pozycjonowaniu; strony startowe),
•    *wymagające logowania,
•    *przekierowujące na inny adres,
•    *nie różniące się istotnie od stron już znajdujących się w Katalogu,
•    *łamiące prawo,
•    *które zdaniem Firmypolski.pl łamie dobre obyczaje lub może naruszać dobre imię Firmypolski.pl,
•    *wykorzystujące nieuczciwe techniki marketingowe (np. spam w URL-u).
Wymagania:
•    *każda strona może zostać dodana do Katalogu tylko raz (wyjątki czynione mogą być  w przypadku dużych serwisów niekomercyjnych),
•    *nie będą dodawane osobne serwisy poświęcone produktom lub usługom jakiejś firmy, jeżeli strona tej firmy jest już w Katalogu,
•    *nie będą dodawane podstrony lub podserwisy (w takim przypadku w Katalogu znajduje się strona główna),
•    * nie będą dodawane profile społecznościowe (profile Facebook, Google+, Twitter, Instagram, kanały YouTube itp.).
•    *nie będą dodawane strony działające w tzw. programach partnerskich, których głównym celem jest reklama produktów i usług innych firm.
•    *strony sklepów internetowych oraz firm będą dodawane tylko wtedy, gdy na stronie pojawi się pełny adres i nazwa firmy,
•    *Katalog nie przyjmuje aliasów stron, czyli adresów z domen .prv.pl, of.pl itp., w celu uniknięcia duplikatów.
•    *na stronach nie można umieszczać dialerów,
•    *strony, przy wyświetlaniu których pojawiają się elementy utrudniające nawigację (pop-upy,  dialery, dodatkowe okienka,  przekierowania  etc.),  nie  będą  dodawane do katalogu.
 
•    *Opisy redagowane są przez Firmypolski.pl i tylko Firmypolski.pl ma wpływ na ich treść. Firmypolski.pl zastrzega sobie prawo do zmiany proponowanego tytułu i opisu strony oraz kategorii.
•    *Nie będą weryfikowane treści zawarte na stronach, które zostaną opisane w Katalogu, dlatego może się zdarzyć, że Użytkownik zostanie wprowadzony w błąd.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
1.    Firmypolski.pl nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Usługi w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2.    Firmypolski.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.
3.    Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Usługą prosimy kierować na adres: firmypolski@outlook.com
4.    Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkowników postanowień niniejszego Regulaminu proszę kierować na adres: firmypolski@outlook.com
5.    Do korzystania z Usługi konieczny jest komputer wyposażony w dostęp do Internetu i odpowiednią przeglądarkę internetową (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox).

ZMIANY REGULAMINU
1.    Firmypolski.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu.
2.    Użytkownik zobowiązuje się do bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian regulaminu pod adresem firmypolski@outlook.com i zapoznawania się z nimi.
3.    Zmiany będą udostępniane Użytkownikom na stronie Firmypolski.pl.

 

Awaryjne Otwieranie Samochodów Gdańsk | 519-101-101. Zajmujemy się awaryjnym otwieraniem mieszkań, domów, samochodów na terenie Gdańska, Gdyni, Sopotu oraz okolic. Tel. kontaktowy 519-101-101 oferujemy swoje usługi 24 h na dobę. Awaryjne Otwieranie Samochodów, Mieszkań 24h/7 Gdańsk, Gdynia, Sopot i Okolice tel. 519-101-101