Kancelaria Spraw Rozwodowych - Rozwód Wrocław i Podział Majątku

O firmie

Adwokat rozwodowy Wrocław
Sprawy rozwodowe stanowią jedno z najbardziej emocjonalnych i skomplikowanych wydarzeń w życiu człowieka, które wiąże się z głębokimi emocjami i obawami dotyczącymi przyszłości, finansów, a także relacji z dziećmi. Kancelaria Adwokacka Klisz i Wspólnicy, zlokalizowana w Katowicach, dysponuje zespołem wykwalifikowanych adwokatów specjalizujących się w sprawach rozwodowych. Ich pomoc obejmuje szeroki zakres usług – od kwestii finansowych, przez opiekę nad dziećmi, po wsparcie w przezwyciężaniu trudności emocjonalnych.
Adwokat Rozwodowy Wrocław — Kancelaria Klisz i Wspólnicy
ul. Kazimierza Wielkiego 1
50-077 Wrocław
telefon: 697945000
Strona internetowa: https://rozwod-i-podzial-majatku.pl/
oferuje kompleksową pomoc prawną z zakresu prawa rodzinnego dotyczącą spraw:
  • orzeczenia rozwodu,
  • orzeczenia separacji,
  • podziału majątku wspólnego małżonków,
  • zasądzenia alimentów,
  • wykonywania władzy rodzicielskiej,
  • ustalenia kontaktów z dziećmi,
  • ustalenia i zaprzeczenia ojcostwa,
  • uprowadzenia dziecka,
  • przysposobienia.
Sąd orzeknie rozwód, jeśli dojdzie do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Konsultując się z adwokatem świadczącym usługi z zakresu prawa rodzinnego, można upewnić się, że postępuje się właściwie oraz nie zostały pominięte żadne istotnych kwestie. Kancelarii Klisz i Wspólnicy można zlecić napisanie pozwu rozwodowego. Adwokaci od spraw rozwodowych pomogą sporządzić odpowiednie pismo spełniające wszystkie wymogi formalne. Można również powierzyć jej pełną reprezentację swojej sprawy rozwodowej. Sąd orzeka rozwód z winy jednego małżonka, z winy obu małżonków bądź, jeśli wnoszą o to zgodnie małżonkowie, bez orzekania o winie. Konsultacje z adwokatem w zakresie wyboru odpowiedniej opcji mogą mieć znaczący wpływ na czas trwania całego procesu rozwodowego. Pełnomocnik rozwodowy na podstawie informacji od klienta przygotuje i złoży pozew rozwodowy we właściwym sądzie okręgowym.
W sprawie rozwodowej sąd może rozstrzygnąć o podziale majątku wspólnego małżonków. Każdej ze stron postępowania zależy, aby podział ten sprawiedliwie odzwierciedlał jej wkład we wspólny dorobek. Kancelaria prawna Klisz i Wspólnicy zapewnia profesjonalne doradztwo prawne, umożliwiające klientom podjęcie świadomych decyzji dotyczących ich przyszłości oraz utrzymania dotychczasowego poziomu życia. W tym celu wykorzystuje takie instrumenty prawne jak negocjacje i mediacje, które często pozwalają na osiągnięcie kompromisu. W sytuacji, gdy sprawy trafiają do sądu, adwokaci Klisz i Wspólnicy zapewniają reprezentację w postępowaniach sądowych, dążąc do osiągnięcia sprawiedliwego rozstrzygnięcia.
Kancelaria Prawna Klisz i Wspólnicy oferuje szeroki zakres usług w dziedzinie prawa rodzinnego, ze szczególnym naciskiem na kwestie związane z władzą rodzicielską. W ramach pomocy prawnej oferuje doradztwo i reprezentację w procesach dotyczących zmian we władzy rodzicielskiej, takich jak jej ograniczenie, zawieszenie lub pozbawienie. Zajmuje się także sytuacjami nadużycia władzy rodzicielskiej oraz konfliktami wynikającymi z wykonywania tej władzy. Oferuje również wsparcie w organizowaniu i mediacji dotyczącej kontaktów z dzieckiem dla rodzin w sytuacji rozstania, reprezentowanie w sporach o miejsce zamieszkania dziecka, jego wychowanie, opiekę zdrowotną i inne ważne aspekty życia dziecka.
Adwokaci z kancelarii prawnej Klisz i Wspólnicy zapewniają również wsparcie w postępowaniach przed sądem opiekuńczym, reprezentując zarówno rodziców, jak i dzieci w sprawach związanych z ochroną praw dziecka. Kancelaria oferuje też wsparcie w zakresie zarządzania majątkiem należącym do dziecka, dostosowując swoje działania do sytuacji, w których jest to wymagane dla jego dobra, takich jak umieszczenie w rodzinie zastępczej lub pod nadzorem kuratora sądowego.
Kancelaria adwokacka Klisz i Wspólnicy w trakcie postępowania rozwodowego może wystąpić w imieniu klienta o ustalenie należnego zwrotu wydatków i nakładów z majątku wspólnego na odrębny i odwrotnie, czy o ograniczenie uprawnienia do korzystania z mieszkania. Ponadto adwokaci zatrudnieni w kancelarii Klisz i Wspólnicy oferują pomoc w sprawach o podwyższenie lub obniżenie alimentów, jak również o uchylenie obowiązku alimentacyjnego, o orzeczenie separacji, udzielenia pomocy prawnej w sprawach o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa czy unieważnienie małżeństwa.
Niezwykle ważną gałęzią działalności prawniczej w ramach prawa rodzinnego jest postępowanie w sprawie uprowadzenia dziecka przez jedno z rodziców. Kancelaria Klisz i Wspólnicy pomoże z wszelkimi formalnościami umożliwiającymi podjęcie postępowania śledczego, ściganie porywacza oraz bezpieczny powrót uprowadzonego dziecka.
W przypadku niepewności, czy konkretna sytuacja kwalifikuje się do otrzymania wsparcia prawnego, nawiązania kontaktu z zespołem kancelarii adwokackiej Klisz i Wspólnicy pozwoli ustalić najważniejsze fakty. Jej pracownicy administracyjni są gotowi udzielić wszelkich niezbędnych informacji oraz umówić klientów na konsultację prawniczą.