BIURO RACHUNKOWE GDAŃSK

O firmie

BIURO RACHUNKOWE GDAŃSK działa na rynku Trójmiejskim i okolicach oferując firmom fachową obsługę księgową i kadrową. Nasza długoletnia baza doświadczeń ma służyć coraz to większemu gronu przedsiębiorców, chcących spróbować swoich sił w prowadzeniu działalności gospodarczej.
Dlatego też w XXI wieku przedsiębiorcy oczekują od nas nie tylko podstawowych czynności księgowych, ale przede wszystkim działań wspierających dynamikę rozwoju firmy. Założeniem naszej firmy jest tak odpowiednio skonstruowana oferta, aby firmy które chcą mieć niższe koszty księgowości osiągnęły to bez utraty jakości usług.

Produkty

Prowadzenie ksiąg handlowych obejmuje:


- opracowanie zasad polityki rachunkowości,
- opracowanie zakładowego planu kont i jego wdrożenie,
- dokonywanie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej,
- ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
- ustalenie wysokości należnego i naliczonego podatku VAT,
- sporządzanie deklaracji podatkowych oraz przekazywanie ich do US,
- sporządzenie obowiązkowych sprawozdań finansowych do GUS,
- sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
- sporządzanie zeznań rocznych,
- zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym wraz ze sporządzeniem bilansu rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej.