Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań - Grunwald i Jeżyce

O firmie

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Miłosz Podżerek zajmuje się wykonywanie następujących czynności komorniczych:
-wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne,
-wykonywanie innych tytułów wykonawczych,
-wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza,
-wykonywanie zadań określonych w innych ustawach.

Komornik Sądowy - Miłoszd Podżerek wykonuje również zadania:
-osobiście doręcza zawiadomienia sądowe, pisma procesowe oraz inne dokumenty,
-sporządza protokoły stanu faktycznego,
-poszukuje majątku dłużnika,
-oraz wiele więcej.