Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Daria Paulin

O firmie

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Daria Paulina Wysocka. Obszar działania: Sąd Apelacyjny w Białymstoku - obejmujący obszar właściwości sądów okręgowych w: Białymstoku, Łomży, Olsztynie, Ostrołęce i Suwałkach. Wsparcie z zakresu wykonywanie decyzji sądowych w kwestiach o roszczenia finansowe i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń; wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku bądź też sporządzanie spisu inwentarza; wykonywanie zadań wskazanych w ustawach; sporządzenie protokołu stanu faktycznego; sprawowanie urzędowego dozoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty. Zapraszamy do kontaktu: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Daria Paulina Wysocka.