Kancelaria Notarialna dr Wiktor Trybka

O firmie

Finalizacja wielu spraw dotyczących szeroko pojmowanego obrotu prywatnoprawnego wymaga obecności notariusza i sporządzenie przez niego aktu notarialnego. Stanowi on potwierdzenie dokonania określonych czynności prawnych. Akt notarialny sporządza się nie jedynie w przypadkach gdy wymaga tego prawo, lecz także, gdy strony wyrażą taką wolę. 

Oczywiście sporządzanie aktów notarialnych to nie jedyna funkcja notariusza. Wykonuje on wiele innych zadań wiążących się z obrotem prywatnoprawnym, określanych mianem czynności notarialnych. Notariusz nie reprezentuje żadnej ze stron w trakcie czynności notarialnych. Rolą notariusza jest zabezpieczenie praw każdej ze stron oraz osób dla których czynność notarialna mogłaby powodować skutki prawne.

Jeżeli szukacie Państwo notariusza we Wrocławiu, polecamy kancelarię notarialną dr Wiktora Trybki. Zwrócić się do niej mogą i klienci instytucjonalni, i osoby prywatne. Oferuje pełen zakres czynności notarialnych, w tym czynności dotyczące obrotu nieruchomości, działalności spółek, dziedziczenia, umów cywilnoprawnych, podziału majątku i intercyz, wystawiania poświadczeń i sporządzania pełnomocnictw.

Produkty

Usługi notarialne.