Kancelaria Notarialna Iwona Bieryło Notariusz

O firmie

Kancelaria Notarialna Iwona Bieryło Notariusz Koszalin mieszcząca się w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 179 oferuje sporządzanie aktów notarialnych np: umów sprzedaży, darowizn, aktów poświadczenia dziedziczenia i innych.

Kancelaria Rejenta czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, notariusz powołany jest do dokonywania czynności, którym strony są zobowiązane lub pragną nadać formę notarialną.
Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

Rejent jako osoba zaufania publicznego, po mianowaniu przez Ministra Sprawiedliwości do pełnienia funkcji notariusza, czuwa, aby czynności notarialne zabezpieczały interesy klientów kancelarii oraz osób, dla których czynność te mogą powodować skutki prawne. Pełnioną funkcją i posiadaną wiedzą notariusz Romana Sozańska gwarantuje poprawność wykonywania czynności oraz ich zgodność z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa.

Produkty

Notariusz dokonuje następujących czynności:

1) sporządza akty notarialne oraz sporządza akty poświadczenia dziedziczenia; 
2) sporządza poświadczenia; 
3) doręcza oświadczenia; 
4) spisuje protokoły; 
5) sporządza protesty weksli i czeków; 
6) przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe; 
7) sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów; 
8) sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów; 
9) sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.