Galaktyka Dzieci - Przedszkole Niepubliczne Kraków

O firmie

Galaktyka Dzieci - Przedszkole Niepubliczne Kraków

Przedszkole Kraków 

Mieszkasz na terenie Krakowa i szukasz przedszkola, do którego możesz wysłać swoją pociechę? Zależy Ci na miejscu, w którym dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym będą brały udział w różnorodnych zajęciach pobudzających ich kreatywność, rozwijających zdolności manualne oraz kształtujących charakter.

W przedszkolu niepublicznym Galaktyka Dzieci, wychowawcy zapewniają najwyższej jakości opiekę, zajęcia obejmują wszystkie dziedziny nauki, sztuki oraz sportu, dzięki czemu Twoje dziecko ma zagwarantowany kompleksowy rozwój. Przedszkole może zapewniać skuteczną i wartościową edukację, dzięki stosowanemu systemowy nauczania.

Wejdź na stronę! https://przedszkolegalaktyka.pl/

Unikalny Modułowy System Nauczania to nowoczesny model podejścia pedagogicznego, w którym treść programu nauczania jest podzielona na mniejsze, samodzielne jednostki nazywane modułami. Każdy moduł koncentruje się na konkretnej tematyce lub zestawie umiejętności. Każdy moduł jest zaprojektowany tak, aby mógł być nauczany niezależnie, choć moduły mogą być sekwencyjnie powiązane, tworząc bardziej złożoną ścieżkę nauczania.

Moduły są tworzone w taki sposób, aby integrować różne dyscypliny w jednej jednostce nauczania. Na przykład moduł artystyczny może łączyć taniec, muzykę, sztukę, teatr czy plastyka. W modułowym systemie nauczania często wykorzystuje się zasoby dodatkowe, takie jak multimedia, symulacje, gry edukacyjne czy interaktywne quizy, aby wzmocnić proces nauczania i rozwoju.

Przeczytaj opinie o przedszkolu! https://goo.gl/maps/eDHBnAvYtLK65keY9

Moduł artystyczny skupia się na rozwijaniu kreatywności, wyobraźni oraz umiejętności wyrażania siebie poprzez różne formy sztuki. Dzięki niemu dzieci mają okazję eksperymentować z różnymi materiałami i technikami, ucząc się jednocześnie doceniać piękno i wartość twórczości.

Moduł sportowy koncentruje się na rozwijaniu umiejętności motorycznych, koordynacji oraz zdrowych nawyków ruchowych u uczestników. Poprzez różnorodne aktywności fizyczne, dzieci uczą się współpracy w zespole, rywalizacji oraz znaczenia aktywnego trybu życia dla ogólnego zdrowia i samopoczucia.

Moduł edukacyjny jest skoncentrowany na przekazywaniu wiedzy i umiejętności w określonym obszarze tematycznym. Poprzez strukturalne i dobrze zaplanowane zadania uczniowie rozwijają swoje kompetencje i zdobywają narzędzia niezbędne do dalszego kształcenia.

Moduł kreatywny zachęca uczestników do eksploracji własnej wyobraźni i wyrażania swoich myśli w innowacyjny sposób. Poprzez różnorodne zadania i projekty, uczniowie uczą się podejmować twórcze wyzwania i rozwijać unikalne sposoby rozwiązywania problemów.

Moduł wychowawczy skupia się na kształtowaniu postaw i wartości, które są fundamentem odpowiedzialnego i świadomego uczestnictwa w społeczeństwie. Dzięki niemu dzieci i młodzież uczą się empatii, współpracy oraz zrozumienia dla różnorodności kulturowej i indywidualnych potrzeb innych osób.

Galaktyka Dzieci | Przedszkole niepubliczne w Krakowie
Zadzwoń! +48 570 450 222